Wednesday, November 30, 2005

 

Volby do školní rady a Angela Merkel a memetika


Češi a jejich chápání demokracie

A tak jsem z donucení a nařízení byl svědkem české verze demokracie, na školách v Čechách byly povinné, nařízené volby do školních rad. Tam , kde se tyto rady vyvinuly přirozeným způsobem, tam mají smysl. Ne tak tam, kde je to nařízeno, a kde se demokracie spíše chápe jako demográcie.

Volby probíhaly tak, že někteří lidé, zaměstnanci škol, placení ministerstvem školství či jiným zřizovatelem, se domnívali, že je velice fešné, aby s grácií jim vlastní, nabytou dlouholetým posluhováním českým komoušům, přemlouvali ostatní spolupracovníky k tomu, aby volili pouze určité osoby.

Vezmeme-li do úvahy, jaké úkoly tato školní rada má mít, je pak zřejmé, že by v radě měli být ekonom, pedagog, odborník na daně a odborník na právo. Pakliže se do rady, na radu některých jedinců s komunistickým smýšlením, zvolí osoby , které o těchto oborech nemají moc informací, je velkou otázkou, proč někdo chtěl, aby byli zvoleny právě tyto osoby. Odpověď je celkem jednoduchá, aby rada pouze odkývala to, co ji někdo k odkývání předloží, a aby nedělala vedení školy „problémy“.


Slovo problém je zde třeba chápat tak, že vedení školy by nebylo moc nadšené, kdyby někdo rozuměl tomu, co vedení školy dělá a jak zneužívá své postavení. Vedení školy si totiž hraje na mocnáře, mocnáře, který rozhoduje o tom, kdo dostane jaký úvazek, a to celkem bez ohledu na to, kdo jak učí, spíše s ohledem na to, že rektoskopisti vedení dostávají více hodin, a tudíž více peněz, a osobám nepohodlným je úvazek krácen či jim není dán žádný další úvazek, tedy česky řečeno jsou vyhozeni z práce. Ale ne proto, že by neuměli pracovat, ale proto, že mají odvahu se ozvat proti některým nešvarům provozovaným právě zmíněným vedením školy.

Mohlo by se zdát, že takovéto jednání nemá nic společného s memetikou, ale to je chyba, má, a hodně.

Memetika se zabývá i memplexem či mempoolem, tedy souborem memů, které jsou typické pro jednoho jedince či typické pro určitou skupinu lidí. A tak máme jisté rozdíly v memplexech různých skupin, jinak smýšlí jedinec z dělnické třídy a jinak jedinec s ambicemi na doktorát, jinak smýšlí hospodský a jinak ředitel řetězu hotelů, jinak jezdí řidič starého „embéčka“ a jinak řidič Audi A8. A zrovna tak mají i jiné smýšlení příslušníci jiných generací a i příslušníci jiných národů. Jinak smýšlí Asiaté a jinak Evropané a jinak Američané.

Perfektní základní model o memetických rozdílech jako první graficky zpracoval Axelrod, a po něm na tom pracoval Derek Gatherer.

Jedna taková zvláštní skupina lidí s podobným memplexem jsou lidi z východu, Češi, Poláci, východní němci, Rusové atp. A tak při přesném pozorování je možné vidět nádherné paralely ve smýšlení, v projevech a v jednání. Toto „východní“ smýšlení a jednání se velmi liší od chování západního.

Jedním typickým příkladem budiž výrok jednoho ruského gangstera, který kradl auto v západní Evropě. Tento dobrý ruský človíček prohlásil, že přece není problém ukrást auto manželce bohatého němce, protože ten jí koupí nějaké nové auto, a ještě k tomu ta paní dostane náhradu od pojišťovny. Dále řekl, že jeho práce …kradení aut…je práce bohulibá, protože všem zúčastněným pomůže k novému autu. To je typický příklad prazvláštního východního smýšlení.

Jiným příkladem je náš pan Paroubek, který jeden prohlásí, že dá zrušit zákon o lustraci a již necelý den nato prohlašuje, že ho rušit nebude. Stejné nesmysly plácá i nová německá kanclěřka. Ta na své cestě vzhůru, podvody a intrikami nechala vyházet spoustu chlapů z jejich pozic, pravděpodobně nezná staré známé pořekadlo, že člověk má na své cestě vzhůru dávat pozor do čího zadku kope, protože na své cestě dolů by mohl potkat ty samé lidi. Tohle nějak nedochází primitivům jako je Angela Merkelová, a ta má již problémy se svými lidmi.

No a dalším příkladem je třeba česká úplatnost, která je už ve světě přímo příslovečná, nebo právě ty volby do školské rady a prosazování svých „bílých koní“ a to i za cenu vyhrožování vyhazovem, což je typicky východní, typicky české a typicky komunistické, a přesto se to tu drží , anebo právě proto.

A tak memetika pomáhá chápat někdy zdánlivě nepochopitelné jednání některých jedinců, či některých skupin, třeba i národů.

Thursday, November 17, 2005

 

České forum

Po několika měsících a debatách s některými přáteli jsem došel k názoru, že bude třeba vytvořit na mém blogu i forum v češtině, abych umožnil většímu počtu lidí psát komentáře jak o škole, tak i o vědách sociálních a i o těch vědeckých disciplínách, které zajímají mne, a pochopitelně i proto, aby mi ostatní čtenáři mohli poskytovat návrhy na další vědecké obory a i jiná, vzdálenější témata.

Zkušebně zde povolím neomezený provoz pro příspěvky, chtěl bych jen upozornit, že v příspěvcích je nutno dodržovat vysoký standart etiky. Pakliže někdo uklouzne do proletářské mluvy, bude takovýto komentář vcukuletu vymazán.

Přeji hodně zábavy a hodně dobrých nápadů.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?