Friday, February 23, 2007

 

PRAVDA


Češi a pravda

Pokračování

Jiný citát o pravdě mne donutil napsat ještě tuto malou poznámku. Tedy prvně tady ten citát:

A lie would have no sense unless the truth were felt dangerous.
Alfred Adler

A pochopitelně uvedu i link a překlad:

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alfredadle170054.html

„Lež by neměla žádný smysl, jen když by pravda byla nebezpečná“.

Proč Češi tak moc lžou vlastně vysvětluje tento citát: málo toho vědí a znají, proto dělají nadprůměrný počet chyb, chyby jsou obvykle spojeny s nějakým potrestáním, a protože nikdo nechce být neustále trestán a kárán, i když dělá strašně moc chyb, musí se těch chyb nějak zbavit. Jsou lidé, kteří tento problém řeší tím, že se jdou učit, aby více věděli a páchali méně chyb. Češi řeší tento problém vštšinou raději dobrou lží. Lež je rychle po ruce, člověk se nemusí roky namáhat něco se učit. Prostě Čech si vybere řešení, které je mu nejbližší, LEŽ.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?