Friday, January 27, 2006

 

Memetika a myšlení v Čechách

Češi, Telekom a myšlení

Dnes mne zavolal člověk z českého Telekomu a dotazem, jestli využívám pevnou linku i na internet. Poněkud mne to zarazilo, protože mám internet od Telekomu po pevné lince, a tak jsme se toho člověka zeptal, kde sedí. Byl tak překvapen, že řekl, že u počítače. Tak jsem se ho zeptal, jak je možné, že nemá databanku internetových připojení vlastních zákazníků. Jeho odpověď byla typicky česká, ten člověk úplně vážně tvrdil, že by to bylo moc pracné, kdyby musel porovnávat dvě databanky na monitoru, že je pro něj mnohem lepší zavolat a zeptat se.

To je docela zvláštní výmluva asi tak na úrovni učňů, protože dnes i velmi jednoduchý program dokáže porovnat dvě databanky údajů a vyhledat jenom ty údaje , které se liší či naopak ty, které jsou shodné. Tedy takový program dokáže velmi rychle a lehce porovnat databanku zákazníků, kteří mají pevnou linku se druhou databankou, ve které jsou zaneseni zákazníci používající internet přes pevnou linku a jako výsledek, dle potřeby, dokáže vyprodukovat sestavu, kde jsou všichni ti zákazníci, kteří mají pevnou linku, ale nemají internet přes tuto pevnou linku. Těm má pak smysl zavolat a brutálním marketingovým přesvědčováním jim tuto službu vnutit.

Pochopitelně nemá smysl nechat toto porovnávání dělat člověka a ještě ho nechat toto zjišťování dat provádět pomocí časově náročného telefonování. To je absolutní katastrofa z hlediska efektivity a ekonomičnosti počínání, ale v Čechách je zcela zřejmě úplně jedno, jak se co dělá a kolik to stojí, protože si ty peníze, které nesmyslně vyplácáme, zase někde jinde nakrademe, jako za komoušů, když platilo pořekadlo, kdo nekrade denně aspoň hodinu, okrádá svou rodinu. Mám pocit, že naprostá většina lidí se zde tímto pořekadlem řídí. A nejenom lidí, ale i podniků, tedy opět lidí, zaměstnaných v těchto podnicích, třeba právě u českého Telekomu.

Tento prapodivný způsob myšlení je tady tak zakořeněn, že se člověk vlastně musí divit, že to tu vůbec nějak funguje. Kdyby Česko byla firma, už by musela být v konkurzu pro prvotní platební neschopnost. Tento případ se týká sice jen přímo Telekomu, nicméně mi mé zkušenosti říkají, že toto je normální standardní český postup, jak v praxi zmrvit dobrou myšlenku okopírovanou v zahraničí.

Toto mrvení dobrých myšlenek je jedním z aspektů předávání informací mezi různě vyvinutými společnostmi a je perfektně znázorněno i graficky modelem Axelroda, na který jsem již na tomto foru udělal odkaz.

Prostě příslušníci méně vyvinutého národa si neví rady s myšlenkami, které vznikly v národě více vyvinutém, a přizpůsobují si tyto myšlenky své myšlenkové úrovni, a protože ta je nižší, jasně „mrví“ tyto myšlenky. Bohužel to tak je a bohužel se s tím nedá vůbec nic dělat. A to je i osud myšlenek v Čechách.

Monday, January 16, 2006

 

Skutečně máme ptačí mozek


Ptačí mozek

Nedávno jsem psal o možnosti, že bychom mohli mít v našem mozku nejen mozek plazí, ale i mozek ptačí. Myslel jsem si, že jsem vymyslel něco převratného, a ejhle, ne až tak moc. Když mne napadlo tuto moji myšlenku „konzultovat“ s hledací mašinou Google, zjistil jsem , že se touto myšlenkou zabývají vědci již dlouho a že skutečně máme v mozku i kus mozku ptačího.

Zde jen uvedu link na výsledky hledání. Všechny výsledky jsou v pdf, lépe se tak hledá na počátku, když nevíte, co vlastně přesně hledáte. Pochopitelně jsou texty v angličtině. Jsou ale nesmírně zajímavé, objasňují evoluci mozku a evoluci lidstva. Vřele doporučuji prosurfovat a pročíst.

"brain evolution" - Google Search
a
"avian brain" - Google SearchAnd here the translation into English

Avian Brain

Recently I wrote about a possibility that we humans do have not only a part of reptile brain in our brain but also a part of the avian brain. I thought this might be a crucial idea and completely new. Alas, I was wrong, when testing this idea with Google I found out that many scientists have been working on that idea for ages, and that we really do have a part of avian brain in our brain.

Here I only present the link to Google search results. All results are in pdf format, it is easier to search so when you do not know what actually you are searching for. All texts are in English.

"brain evolution" - Google Search
and
"avian brain" - Google Search

Sunday, January 15, 2006

 

Memetics, everything is linked, as we are only humans


Translation from my Czech original

also to be found in this blog

Thinking and memetics
Logic and emotions
Nonlogic and emotions

At schools we mostly teach only facts, some teachers in a bit more interesting way and some in a bit less interesting way. But thinking is not only a set of knowledge. Above all it is the ability of creation of new ideas. How do new ideas come into being? What kind of process do we have to master to be able to create a new idea?

Basically, it is really simple, we have to learn constantly compare, seek for links, which no one has seen before. Many things can help us to start such a process, be it just a simple word, a gesture, TV show, a book or a film, or whatever other sort of information media. As by definition cultural information is a meme. And so we are in memetics.

With the help of cultural information we can influence our human surroundings and our children. Therefore, I would like to mention here what happened at one school. Shortly before Christmas we went with all the students to the cinema to watch a new Czech film. I left the cinema after 7 minutes. The film was a real catastrophe, a disaster, the firs scene of the film was filled with dirty words, the second one showed one of the main characters masturbating, and the third scene showed a Czech actor who made a stupid person out of himself..

Above all I did no like the feel being a teacher and being forced by the school management to go and see such a film together with the students. It may show reasonable to mention here that the students were in the ages from 15 to 20 years. Spite the fact that the teenagers are in this age already sexually active, I do not see any reasonable need to go with them to cinema to watch a film where sex is degraded to just simple up and down movements.

There are several hooks in it which I consider strange, at least. First, how is that possible that no one from the teaching personnel did not stop the film, second, how come that the person responsible for the film had not seen the film before to make a judgment about the pedagogic quality of the film, the level of cultural information which should be passed over to the students. I really do think that it is necessary to work against cultural information presented in so called new Czech film creations, which according to my point of view, serve only as a reason for paying the salaries to the Czech actors, and in no way can they serve as an example of positive approach to life, upbringing, nor such films fulfill the basic requirements as a source of information. It is just an embarrassing Czech cultural garbage and misuse of the film material.

From the point of view of memetics it is really interesting to consider the behavior of the teacher, responsible for choosing the film. While meeting some of my colleagues I criticized the film and I said that I really cannot be expected to watch such nonsense. The responsible teacher replied that the film was really good Then, a second teacher got on her side to protect her against me with sentences like: ….”but students liked the film.”

Now, it is necessary to analyze such behavior. First female teacher felt being offended and did absolutely nothing but to protect her position and the choice of the film. The reason for such behavior is the fact that the teacher does not have character enough to admit a mistake. Usually, slightly primitive people do not admit their mistakes. They have the feeling they would fall down from the horse back they think they are sitting on, above all other people. She had made several mistakes not only one: first, she had not seen the film before sending the whole school to cinema to see it, second, by not stopping the film and giving the students some other activity, and by really primitive way of defending her previous mistakes. As she was aware of this, she called other female teacher to help her out of the trouble. This second female teacher did nothing else than getting on her side and helping her to defend her. By this she did admit her low level of her character; at least she revealed that her ability to recognize quality of a film is extremely low.

A little bit more background information about the second female teacher. Recently she let out her satisfaction about entrepreneurs being forced to pay income taxes even when they are in red numbers. She herself has been never self-employed.

I am really fascinated by the impertinence of some people who construct opinions in their heads on topics they have completely no idea about.

According to my point of view, the worst about that is that all these people are university educated and teachers. I consider it a disaster when a teacher speaks about something he has no idea about. It is obvious he / she cannot be a good teacher. If they were they would realize how impertinent it is to talk about topics one has no idea about. The next disaster is that it is possible to expect such teachers to behave in the same way in the classroom, e.g., they most probably talk about things they have no idea about.

Here we might recall Karel Capek’s book “The war of Salamanders” and salamander Andreas in the London Zoo. This salamander had political opinions according to the British newspapers. The zoo worker who took care of Andreas was a simple man and he read his newspapers out loud. Unfortunately, many people make up their minds that way, including teachers, the simpler ones. They then spread their opinions without bit thinking about what they say. In such a way many disinformation come to being, and unfortunately, many people trust such disinformation.

We, people, have our experiences and our enviousness and our dissatisfactions with our own life, and most probably some more emotional experiences, such as sex and the place in the hierarchy in human society.

All these motives force us sometimes to make things which are not purely logical and they do not correspond with sound thinking, but they picture the emotional state of the person. As an example might just serve the hate of employed people against self-employed people. It is nothing but emotional scream. No one of these people have ever had to take really care of themselves, always the work was prepared put in front of them and it has been paid for. The enviousness and the feel of inferiority in the hierarchy of human society force such people to speak against somebody who are above them. In fact, they speak about something they have no idea about.

And such people do upraise and teach our next generation. I assume that the next generation will look accordingly. And therefore the shift in emotional thinking is so slow. We might say that the emotional advancement can be measured in millimeters only in several generations.


Friday, January 13, 2006

 

And here the translation into English


Dreams and brains and evolution

Today I have had an idea about the similarity between dreams, though only some sort of dreams, but anyway it might be quite interesting. Someone in my class said something about wanting to fly and that he has got “flying” dreams. I suddenly realized that there is a parallel in the similarity between such dreams and evolution, as there is a link between our inner brain and some of our reactions to danger, which come from realm of snakes, because this part of our brain originates from snakes, when seen evolutionary. Why should it not be possible for us to have also a part of the bird’s brain? If it were so then the “flying” dreams might be easily explained as a remainder of the bird’s brain which we have in our brain.

Even some other parallels might be found linking the evolution of brain and some of our reaction which are difficult to explain. They may have got hidden in some other parts of our brain. In these parts which in the evolution correspond with certain stage of development of whatever kind of nervous system, even animal one. Might further be, that using this idea we might even explain sexual behavior in humans and many other interesting phenomena of human substance.

A time ago, while reading some books by British experts, I realized that every animal has got only one way of courtship and that it seems to me that we humans have them all.

If this idea were correct then, we could take it as an indirect evidence for the fact that our brain contains all the brains of our ancestors. And in turn that might mean that our “flying” dreams are nothing else but a memory about our past when we were just birds.

 

Něco o mozku a snech a evoluci


Sny a mozek a evoluce

Dnes mne napadla vlastní paralela ohledně snů, sice jenom některých , ale přesto je to docela zajímavé. Někdo ve třídě řekl něco o tom, že by chtěl lítat a že má lítací sny. Já si náhle uvědomil, že existuje paralela spojitosti mezi takovými to sny a evolucí, právě tak jako u vnitřního mozku a některých našich reakcí na nebezpečí, které jsou z říše plazů, protože tato část našeho mozku je evolučně viděno plazí mozek. Proč by nemohlo být možné, abychom měli i kousek mozku ptačího. Pakliže by tomu tak bylo, daly by se „létací sny“ vysvětlit, jako pozůstatek ptačího mozku, který máme v našem mozku.

Možná, by se daly takto najít i další paralely na spojitosti s evolucí mozku a některými našimi těžko vysvětlitelnými reakcemi. Možná se skrývají právě v některých částech našeho mozku. V těch částech, které evolučně odpovídají jistému stadiu vývoje jakékoliv nervové soustavy, tedy i „zvířecí“. Možná, že by se tím dalo např. vysvětlit i sexuální chování lidí a jiné zajímavé fenomény lidské podstaty.

Kdysi dávno, při čtení několika knih britských odborníků, mne napadlo, že každé zvíře má jeden určitý způsob sexuálních námluv a že se mi zdá, že my „lidé“ máme všechny tyto způsoby.

Pokud by tento můj postřeh byl správný, dalo by se to vzít jako nepřímý důkaz toho, že náš mozek obsahuje mozky všech našich předchůdců. A to by pak opět mohlo znamenat, že skutečně naše „lítací“ sny nejsou nic jiného než „vzpomínka“ našeho mozku na doby, kdy jsme ještě byli ptáci.

Monday, January 09, 2006

 

Memetika a Helmuth Schmidt


Memetika, semiotika, Helmut Schmidt, komunismus a češi

kulturní informace a historický vývojVe své knize „Auf dem Weg zur deutschen Einheit“ píše bývalý německý kancléř, Helmut Schmidt o problémech s chápáním demokracie. Porovnává historický vývoj v západním Německu a ve východním Německu. Hitler přišel k moci v roce 1933 a prohrál válku v roce 1945. Po roce 1945 se západní Německo vyvíjelo demokratickým směrem, za uplatnění sociálního hospodářství. Ve východním Německu převzali moc po roce 1945 komunisti a vládli tam do roku 1989.Helmut Schmidt provádí srovnání současného stavu ve východním Německu, současný znamená v roce 1990, kdy pronesl tuto svou řeč, se stavem v západním Německu po válce. Po válce bylo v Německu ještě dost lidí, kteří zažili normální demokratický vývoj v době před Hitlerem a měli tedy dost dobrých morálních hodnot, kterými se mohli řídit. Tyto hodnoty nabrali v době před Hitlerem.

Ve východním Německu ale vládli komunisti a jejich hodnoty byly totalitní, tak jako hodnoty Hitlerovy, a tím se nadvláda nedemokratických vůdců na východě prodloužila na období od roku 1933 až do roku 1989. Je tedy velmi těžké najít v roce 1990 ve východním Německu dost lidí, kteří byli již dospělí před rokem 1933. To byli pouze lidé starší než 80 let.

Pochopitelně tací lidé ve východním Německu byli, ale bylo jich málo , měli menší vzdělání a měli za sebou téměř 60 let totalitních systémů.

A těchto 60 let zanechalo stopy a na těch nejlepších jedincích. Proto mají východní němci problémy s chápáním základů demokracie a sociální ekonomie.

Podobným osudem byli postiženi i češí, byli přepadeni Hitlerem v roce 1939 a osvobozeni v roce 1945, když pak nastal veliký politický boj o nadvládu a o koryta v českách, vyhráli komunisti v roce 1948 a vládli až do roku 1989. Lze tedy říci, že češi měli téměř v kuse 50 let nadvlád totalitních režimů a východní němci asi 56 let.

Tolik tedy paralely a podobnosti a teď se chci dostat k rozdílům od roku 1989 do dneška, do roku 2006.

Rozvoj východního Německa v porovnání s vývojem v Čechách ve stejném období, vykazuje několik málo ale nesmírně význačných rozdílů. Já osobně vidím tři: první je skutečnost, že východním Němcům vládli po spojení Německa západní Němci, tedy lidé s vyvinutým demokratickým cítěním, tací lidé v Čechách po sametové revoluci chyběli. Za druhé západní Němci napumpovali do opravy a znovuvýstavby východních spolkových zemí miliardy a miliardy DM a nyní ještě miliardy eur, tedy východní Němci dostali peníze, které Češi neměli a nedostali.

Třetí rozdíl je pak nejtěžší na vysvětlení a na pochopení. Je to rozdíl v předávání memů, myšlenek a hodnot. Východní Němci, i když měli delší totalitní nadvládu než Češi, se lehce mohli domluvit se západními Němci a mohli od nich nasát nové myšlenky a novou kulturu Zde si jenom připomeňme, že definice memu říká, že je to jednotka kulturní informace. A právě tyto jednotky kulturních informací východní Němci mohli a mohou snadněji dostávat, protože mluví stejným jazykem a stejnou řečí.

Češi zde mají neuvěřitelně velikou nevýhodu, nedomluví s cizími jazyky a neovládají cizí řeči. Rozdíl mezi jazykem a řečí je už popsán v české vědecké literatuře. Proto se za prvé nedozví daný mem, danou kulturní informaci, a v případě, že někdo z nich trochu rozumí a trochu hovoří cizím jazykem, pak ale nechápe podstatu takovéhoto memu, ´takovéto kulturní informace, protože nemá stejné ba ani podobné myšlenkové podhoubí, jako lidé z demokratických společností. Z tohoto důvodu je a ještě dlouho bude pro Čechy velmi těžké chápat memy jiných společností a implementovat je do svého osobního memplex jakož i do memplex národního.

Mem jako kulturní informace je přenášen pomocí řeči, řeč se skládá ze znaků, a tudíž memetika a semiotika spolu velice souvisí. Lingvistika, věda o jazycích, je součástí semiotiky. O předávání memů píše Axelrod a Derek Gatherer, britští profesoři, o kterých jsme již psal ve svých minulých statích.

Velmi často se stává a bude stávat, že kulturní informace z demokratické společnosti bude nepřesně, falešně implementována do českého memplex a tím mu nedovolí správný a rychlý vývoj. Zde si troufnu udělat odhad, že Češi budou potřebovat asi tak 200 až 250 let nato, aby se z nich stali normální lidé s kvalitními memplexy.

Příkladů špatného chápání a špatnou interpretaci memů pocházejících z jiných memetických kultur je v Čechách tolik, že si člověk může vybírat, které chce popsat. Dám se do popisování těchto historicky „nezbytných“ omylů české společnosti velmi brzo, sám jsme jich zažil stovky.

Ještě jednu poznámku, a to, že pochopitelně tuto krátkou úvahu přeložím do němčiny a do angličtiny, a zveřejním na mém BLOGu, jako i tento mnou sepsaný český originál.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?